Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 144/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KHPH-BCĐ KG-CM ngày 04/8/2020 giữa Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày có hiệu lực 01/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lê Quốc Anh
Download 144_BC-BCD.signed.pdf

Văn bản mới