Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 3558/VP-KGVX
Trích yếu nội dung V/v thực hiện tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày có hiệu lực 11/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Trần Công Danh
Download 3558-VP-KGVX.signed.pdf

Văn bản mới