Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 107/KH-UBND
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình của Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày có hiệu lực 25/04/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 107-KH-UBND.signed.pdf

Văn bản mới