Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 06/BC-UBQGCĐS
Trích yếu nội dung Báo cáo chuyên đề tuần 15- Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số).
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày có hiệu lực 18/04/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Viễn thông - CNTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt  
Download 06_BC-UBQGCDS-BTTTT.DOC
06_BC-UBQGCDS-BTTTT.PDF

Văn bản mới