Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 177/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày có hiệu lực 13/01/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Viễn thông - CNTT
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 177-QD-UBND.13th1 2022_ QĐ ban hành QCQLSD chứng thư số, chữ ký số.pdf

Văn bản mới