Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 350/SCT-QLTM
Trích yếu nội dung V/v đăng ký tham gia xét chọn doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày có hiệu lực 14/03/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Các sở, ban, ngành khác
Người ký duyệt Lâm Huỳnh Nhân
Download 350-SCT-QLTM CAP NHAT FILE.signed.pdf

Văn bản mới