Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 30/BC-TBTT
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021).
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày có hiệu lực 12/11/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Viễn thông - CNTT
Cơ quan ban hành Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Download 30_BC-TBTT.PDF

Văn bản mới