Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024    

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 2861/BC-STTTT
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2023 Theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2014; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày có hiệu lực 29/12/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công khai Tài chính - NSNN
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Kiệm
Download 2861-BC-STTTT.pdf