Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Số hiệu 613/TB-VP
Trích yếu nội dung Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến về phân tích các Chỉ số: PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 của tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày có hiệu lực 05/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Đặng Vũ Bằng
Download 613_TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới