Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 560

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1086/UBND-KGVX Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v thực hiện nghi thức Lễ quốc tang của đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 12/08/2020
1047/UBND-KT Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn từ nay đến cuối năm 2020 06/08/2020
1033/UBND-KGVX Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 05/08/2020
1003/UBND-KGVX Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly đối với trường hợp đi về từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao 31/07/2020
999/UBND-KGVX Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu 30/07/2020
4666/VP-KGVX Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 30/07/2020
1170-CV/TU Tỉnh uỷ Công văn điều hành Lĩnh vực khác Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 30/07/2020