Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1894

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3676/KH-SYT Các sở, ban, ngành khác Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16/10/2021
1385/TB-SNV Các sở, ban, ngành khác Thông báo Lĩnh vực khác Thông báo thi tuyển công chức năm 2021. 15/10/2021
493/QĐ-BCĐ Các sở, ban, ngành khác Quyết định Lĩnh vực khác Dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá. 14/10/2021
3637/BC-SYT Các sở, ban, ngành khác Báo cáo Lĩnh vực khác Báo cáo Tình hình thực hiện Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/10/2021
3636/BC-TTCH Uỷ ban nhân dân tỉnh Báo cáo Lĩnh vực khác Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến ngày 14/10/2021). 14/10/2021
2441/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (lần 2). 14/10/2021
2440/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (lần 7). 14/10/2021