Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

An toàn thông tin

 • Cảnh báo tấn công mạng thông qua dịch vụ Remote Desktop vào các máy chủ của Việt Nam

  (13:26 | 26/03/2019)

  Hiện nay đang có một chiến dịch tấn công vào các máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các máy chủ tại Việt Nam đang mở cổng Remote Desktop (Điều khiển máy vi tính từ xa) đều là mục tiêu tấn công.

 • Ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc GANDCRAB

  (14:21 | 11/04/2018)

  Thực thi nhiệm vụ theo dõi không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mã độc tống tiền GandCrab được phát tán thông qua bộ công cụ khai thác lỗ hổng RIG, khi bị lây nhiễm, toàn bộ các tập tin dữ liệu trên máy người dùng sẽ bị mã hóa và phần mở rộng của tập tin bị đổi thành *.GDCB hoặc *.CRAB, đồng thời mã độc sinh ra một tệp CRAB-DECRYPT.txt nhằm yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả tiền chuộc từ 400 - 1.000 USD bằng cách thanh toán qua tiền điện tử DASH để giải mã dữ liệu.

 • Cảnh báo về phần mềm độc hại tên gọi DROIDCLUB

  (14:17 | 08/02/2018)

      Đầu tháng 02/2018, các chuyên gia an toàn thông tin đã công bố thông tin về phần mềm độc hại được gọi là Droidclub, phát tán thông qua phần Mở rộng (Extension) của trình duyệt Google Chrome, ảnh hưởng tới khoảng 430 nghìn người dùng.