Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hành chính - Tổ chức

Xem với cỡ chữAA

14/TB-STTTT: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông

(16:31 | 18/03/2020)

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14-TB-STTTT.signed.pdf