Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Danh sách các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:18 | 02/03/2020)

 DANH SÁCH
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

******

I. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Kiên Giang

- Địa chỉ: Số 55 Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Trưởng đại diện: Ông Lê Huy Hải

- Số điện thoại: 0947.089.909

- Thư điện tử: lehuyhai67@gmail.com

2. Tạp chí Thế giới trong ta

- Địa chỉ: Số 24 Bà Triệu, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Trưởng đại diện: Ông Trương Anh Sáng

- Số điện thoại: 0918.719.387

- Thư điện tử: tctgttvptaynambo@gmail.com

3. Tạp chí Truyền thống và Phát triển

- Địa chỉ: Số 01A Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Trưởng đại diện: Ông Lê Nam Thắng

- Số điện thoại: 0913.712.500

- Thư điện tử: truongthachvu@gmail.com

4. Báo Pháp luật Việt Nam

- Địa chỉ: Số 916 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Trưởng đại diện: Ông Lê Anh Đức

- Số điện thoại: 0905.555.722

- Thư điện tử: leanhduc.plvn@gmail.com

 

II. PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ

1. Báo Nông nghiệp Việt Nam

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Đào Trung Chánh

- Số điện thoại: 0988.808.903

- Thư điện tử: chanhdt@gmail.com

2. Báo Đầu tư

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Quách Huy Thịnh

- Số điện thoại: 0944.170.222

- Thư điện tử: quachhuythinh@gmail.com

3. Đài Tiếng nói Việt Nam

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Bà Trần Thị Hiếu (Lam Hiếu)

- Số điện thoại: 0913.677.717

- Thư điện tử: lamhieuvov1@gmail.com

4. Báo Nhân dân

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Nguyễn Việt Tiến

- Số điện thoại: 0918.436.698

- Thư điện tử: viettien75@gmail.com

5. Báo Tài Nguyên và Môi trường

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Lê Giang Sơn

- Số điện thoại: 0913.847.378

- Thư điện tử: sonbaotnmt@gmail.com

6. Kênh Truyền hình Quốc hội

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Nguyễn Trung Hiếu

- Số điện thoại: 0945.992.444

- Thư điện tử: nguyenhieu1990.vov@gmail.com

7. Báo Lao động

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Lục Thanh Tùng

- Số điện thoại: 0918.684.344

- Thư điện tử: luctungag@gmail.com

8. Báo Tuổi trẻ

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Nguyễn Quốc Bình (Khoa Nam)

- Số điện thoại: 0946.163.263

- Thư điện tử: khoanam@tuoitre.com.vn

9. Báo Kinh tế nông thôn

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Nguyễn Thanh Hải

- Số điện thoại: 0918.381.144

- Thư điện tử: thanhhaicantho@gmail.com

10. Báo Diễn đàn doanh nghiệp

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Huỳnh Văn Khởi

- Số điện thoại: 0979.527.788

- Thư điện tử: huynhkhoi.dddn@gmail.com

11. Báo Công an TP.HCM

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Đào Văn Bảy

- Số điện thoại: 

- Thư điện tử: 

12. Tạp chí Nông thôn mới

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Quốc Tuấn, Bảo Hân, Hoàng Quân

- Số điện thoại: 0962.934.444, 0902.390.639, 0911.011.191

- Thư điện tử: ntmphianam@gmail.com; hoangquan.langmoi@gmail.com

13. Báo Dân trí

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Ông Nguyễn Hải Hành (Nguyễn Hành)

- Số điện thoại: 0946.842.177

- Thư điện tử: haihanh@dantri.com.vn

14. Báo Thời đại

- Họ và tên phóng viên (Bút danh): Bà Trần Thị Nhị

- Số điện thoại: 0947.400.884

- Thư điện tử: xuannhiplvn82@gmail.com

BBT