Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Liên kết website

Xem với cỡ chữAA

Liên kết website

(21:50 | 01/01/2018)

Các cơ quan Đảng, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chính phủ 

Văn Phòng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

 


 

Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
 

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Cục Tần số vô tuyến điện 

Cục Tin học hóa 

Cục Viễn thông 

Cục Thông tin đối ngoại 

Cục Xuất bản, in và Phát hành

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông 

Viện Chiến lược TT&TT 

 


 

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Kiên Giang
 

Ban Dân tộc

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Sở Công thương

Sở Du lịch

Sở Giao thông Vận tải

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Y tế

Thanh tra tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 


 

Website đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang
 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

BBT