Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(08:10 | 19/01/2018)

Tất cả các ý kiến phản ánh, kiến nghị trên sẽ được Ban Biên tập kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trả lời (nếu có liên quan) và sẽ phản hồi, đăng tải các văn bản trả lời trên lên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang.

 

* Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị xin gửi về:

 

- Ông Lê Văn Chuyển, Trưởng Ban Biên tập

 

   + Điện thoại: 0919 720 000

 

   + Email: lvchuyen.stttt@kiengiang.gov.vn

 

- Ông Châu Đông Quang, Thư ký Ban Biên tập  

 

   + Điện thoại: 0919 394 960

 

   + Email: cdquang.stttt@kiengiang.gov.vn


Tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp:

* Số điện thoại đường dây nóng:

- Giám đốc: 0913.638898

 

- Thanh tra Sở: 02973.962.606
BBT