Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

An toàn thông tin

Xem với cỡ chữAA

1628/VP-VHXH: V/v tiếp tục rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:11 | 27/03/2020)

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1628-VP-VHXH.pdf