Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của BGĐ Sở tại cuộc họp giao ban cơ quan ngày 26/4/2018

(08:16 | 26/04/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 25-TB-STTTTsigned_20180503094905180180.pdf