Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Sở Thông tin và Truyền thông ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thông tin, truyền thông với UBND huyện An Biên

(10:57 | 14/09/2020)

Ngày 11-9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Biên đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thông tin truyền thông, giai đoạn 2020 - 2021. 


Ông Lâm Văn Sển (bên phải)- Giám đốc Sở TT-TT và ông Nguyễn Công Trận- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Biên ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thông tin truyền thông, giai đoạn 2020 – 2021.

Tại lễ ký kết, Sở TT-TT và UBND huyện An Biên đã thảo luận và thống nhất các nội dung mà hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Sở TT-TT chịu trách nhiệm, hướng dẫn các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện An Biên triển khai thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông bao gồm: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; báo chí, truyền thông. Hỗ trợ huyện An Biên phát triển mạng lưới bưu chính; phát triển hạ tầng viễn thông; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa tỉnh và UBND huyện, UBND các xã, thị trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; quản lý báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền.


Ông Lâm Văn Sển (bên phải)- Giám đốc Sở TT-TT tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin cho UBND huyện An Biên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Văn Sển - Giám đốc Sở TT-TT cho biết: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển giữa Sở TT-TT và huyện An Biên nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông. Theo đó, Sở TT-TT sẽ triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho huyện và các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện chính quyền điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, ông Lâm Văn Sển mong muốn lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện An Biên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành và các xã, thị trấn tích cực, chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử gắn với hiện đại hóa nền hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số…

Theo ông Nguyễn Công Trận, Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện An Biên, để thúc đẩy phát triển trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở TT-TT, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương. 

Ngoài ra, trên cơ sở nội dung thoả thuận hợp tác đã được ký kết, UBND huyện An Biên sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết triển khai các nội dung này và có giải pháp tích cực nhằm bảo đảm sự hợp tác có tính khả thi cao và sớm được thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo nguồn vốn, phù hợp cho các chương trình, kê hoạch, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao.

Sở TT-TT và UBND huyện An Biên cũng cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động hợp tác: Tổ chức các hội nghị, hội thảo do hai bên đồng bảo trợ. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin truyền thông. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thông tin truyền thông tại địa phương./.

An Di - Theo kiengiang.gov.vn 14-09-2020 10:59