Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Sở Thông tin và Truyền thông ký kết hợp tác phát triển thông tin và truyền thông với UBND huyện Kiên Hải

(14:06 | 26/08/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Kiên Hải vừa tổ chức lệ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển TT-TT giai đoạn năm 2020 - 2021.


Ông Lâm Văn Sển (bên phải)- Giám đốc Sở TT-TT tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin cho UBND huyện Kiên Hải.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở TT-TT cho rằng: Với điều kiện đặc thù còn nhiều khó khăn như huyện Kiên Hải thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là điều rất cần thiết, nhất là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, với các nội dung được ký kết, trong thời gian tới Sở TT-TT sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho huyện và các xã nhằm đẩy mạnh ứng dụng tốt hơn công nghệ thông tin vào việc thực hiện chính quyền điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Kiên Hải triển khai thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT-TT bao gồm: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; báo chí, truyền thông”.

Cùng với đó, Sở TT-TT cũng sẽ hỗ trợ huyện Kiên Hải phát triển mạng lưới bưu chính; phát triển hạ tầng viễn thông; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa tỉnh và UBND huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện.

Đào tạo, bồi dưỡng cập nhập kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, thị trên địa bàn huyện. Hỗ trợ trang thiết bị có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp không giấy, đường truyền. Hỗ trợ việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh mạng, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.

UBND huyện Kiên Hải chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở TT-TT trong triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TTTT tại địa phương. Đảm bảo Phòng Văn hóa – Thông tin là đơn vị tham mưu chính cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nói chung và xây dựng “Chính quyền điện tử" trên địa bàn huyện. Tăng cường đội ngũ lãnh đạo quản lý cho Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao.

Đảm bảo nguồn vốn phù hợp cho các chương trình, kế hoạch phát triển TT-TT của địa phương; phối hợp, tạo điều kiện cho Sở TT-TT triển khai các chương trình, dự án do Sở TT-TT triển khai. Chủ động kiến nghị, góp ý với Sở TT-TT các vấn đề còn tồn tại và đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực thi quản lý nhà nước về TT-TT tại địa phương.

Ngoài ra, Sở TT-TT và UBND huyện Kiên Hải cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động hợp tác: Tổ chức các hội nghị, hội thảo do hai Bên đồng bảo trợ. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về TTTT. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về TT-TT tại địa phương.

Mai Hương - Theo kiengiang.gov.vn 26-08-2020 14:08