Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Gò Quao: Ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thông tin và truyền thông

(14:51 | 08/07/2020)

Chiều ngày 7-7, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gò Quao tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển TTTT, giai đoạn năm 2020 - 2021. 


Ông Lâm Văn Sển (bên trái, hàng đầu) - Giám đốc Sở TTTT tỉnh và ông Võ Văn Trà - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao ký kết thỏa thuận phát triển truyền thông.

Sở TTTT chịu trách nhiệm, hướng dẫn các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Gò Quao triển khai thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTTT bao gồm: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; báo chí, truyền thông. Hỗ trợ huyện Gò Quao phát triển mạng lưới bưu chính; phát triển hạ tầng viễn thông; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa tỉnh và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; quản lý báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền.

Đồng thời, hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng cập nhập kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh….. Hỗ trợ trang thiết bị có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp không giấy, đường truyền và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh mạng, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.

UBND huyện Gò Quao chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở TTTT trong triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TTTT tại địa phương. Đảm bảo Phòng VHTT là đơn vị tham mưu chính cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nói chung và xây dựng “Chính quyền điện tử" trên địa bàn huyện. Tăng cường đội ngũ lãnh đạo quản lý cho Phòng VHTT và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao. 

Đảm bảo nguồn vốn phù hợp cho các chương trình, kế hoạch phát triển TTTT của địa phương; phối hợp, tạo điều kiện cho Sở TTTT triển khai các chương trình, dự án do Sở TTTT triển khai. Chủ động kiến nghị, góp ý với Sở TTTTT các vấn đề còn tồn tại và đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực thi quản lý nhà nước về TTTT tại địa phương.

Ngoài ra, Sở TTTT và UBND huyện Gò Quao cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động hợp tác: Tổ chức các hội nghị, hội thảo do hai bên đồng bảo trợ. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về TTTT. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về TTTT tại địa phương.

Mai Hương - Theo kiengiang.gov.vn 08-07-2020 14:53