Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội sau dịch

(13:53 | 19/06/2020)

Ngày 16-6-2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Thông báo số 511/TB-VP của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội sau dịch trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình kinh tế- xã hội sau dịch trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội và xử lý kiến nghị của các đơn vị, cụ thể:

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quyết không để dịch bệnh quay trở lại, yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, các lực lượng quân đội, công an, bỉên phòng, UBND các huyện, thành phố không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các địa phương có tuyến biên giới đường bộ, đường biển, phải bảo đảm luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Để điều chỉnh các điểm cách ly tập trung phù hợp với tình hình hiện nay, vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo lực lượng tại các khu cách ly và vừa để giảm chi phí. Yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu tham mưu các phương án trình Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định.

Về phương án, UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu đề xuất theo hướng: Đối với khu cách ly tập trung cấp tỉnh giữ lại 02 điểm, gồm Trường Quân sự tỉnh thuộc ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành và cBB6 cũ, cBB6 mới thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Đối với khu cách ly tập trung cấp huyện nghiên cứu đề xuất duy trì 04 điểm cách ly tập trung thuộc các địa phương Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc và Kiên Lương; trường hợp Kiên Lương có nhu cầu sử dụng cơ sở cách ly cho mục đích khác, có thể nghiên cứu duy trì 03 điểm cách ly ở các địa phương Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc. Đối với các điểm cách ly thuộc các địa phương khác thì bàn gỉao về địa phương để bố trí sử dụng đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) rà soát, kiểm tra lại toàn bộ việc mua sắm quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế đã cấp cho các địa phương và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch để báo cáo Ban Chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn

Theo báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và xã hội, đến nay việc triển khai các chính sách hỗ trợ dưới sự giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp là tương đối tốt, chưa phát hiện trường hợp sai sót, sơ suất trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, trong thời gian tới việc hỗ trợ cho các đối tượng ở giai đoạn tiếp theo sẽ gặp khó khăn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố không được chủ quan, tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ từ khâu lập danh sách, niêm yết, thẩm định đến trình phê duyệt phải thực hiện công khai minh bạch, dân chủ trong tất cả các giai đoạn để việc hỗ trợ đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tăng cường giám sát chặt chẽ việc lập danh sách, niêm yết, thẩm định, xét duyệt... đối với từng trường hợp được hỗ trợ, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn khác do ảnh hưởng dịch bệnh (không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ), đảm bảo tất cả những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh không bị thiếu thốn quá mức ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng đều được quan tâm, chăm lo.

Tăng cường quản lý lượng dạy và học

Tại một số địa phương, số lượng học sinh trở lại lớp còn thấp, do nhiều nguyên nhân, UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp trên địa bàn tỉnh, xác định nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, đảm bảo sĩ số học sinh đến lớp đạt kế hoạch đề ra, hoàn thành báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 20-6-2020.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên thời gian nghỉ học của học sinh tương đối dài, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường quản lý tốt chất lượng dạy và học; điều hành chương trình dạy, học, thi đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông năm học 2019-2020, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Kích cầu du lịch, xúc tiến, quảng bá hình ảnh

Sau dịch, một số ngành, lĩnh vực khu vực II, III có tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn thấp so với kế hoạch năm, đặc biệt là du lịch. Yêu cầu Sở Du lịch khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kích cầu du lịch, để làm cơ sở cho từng ngành, từng đơn vị, hội nghề nghiệp có chức năng tiến hành xúc tiến, quảng bá hình ảnh, kích cầu nhằm vực dậy ngành dịch vụ - du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khả năng cả năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tể đạt khoảng 4,88%. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự báo chưa chính xác, nguyên do là số liệu cung cấp của các sở, ngành, địa phương chưa đầy đủ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương dự báo chính xác tình hình, báo cáo đầy đủ, kịp thời các số liệu gửi về Sở Kể hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tổng hợp hoàn chỉnh.

Trên cơ sở báo cáo, dự báo chính thức của các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê đánh giá chi tiết hơn đối với khả năng tăng trưởng ở các khu vực I, II, III; rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng đầu năm, dự báo kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kịch bản chính thức trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối tháng 6/2020 và trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2020 dự kiến tổ chức vào 15-7-2020 để xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu từ đây đến cuối năm đạt mục tiêu cao nhất theo kịch bản xây dựng lại đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ yêu cầu các sở ngành và địa phương căn cứ vào chức năng được giao, hướng dẫn của Bộ ngành trung ương tham mưu UBND tỉnh bám sát 06 nguyên tắc, tổ chức thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Nghị quyết đề ra để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư lập chi tiết kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư công và lập tiến độ, thực hiện quản lý tiến độ để kiểm soát từng công trình đã khởi công, hoàn thành trước ngày 20/6/2020 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời hướng dẫn xử lý vướng mắc cho từng chủ đầu tư, nhất là các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Đến cuối quý III/2020, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh về cắt, giảm, chuyển vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đối với các chủ đầu tư không sử dụng hết vốn, đặc biệt là nguồn vốn từ trung ương.

Xử lý kiến nghị của các đơn vị

Đối với kiến nghị của UBND huyện Phú Quốc về việc tập huấn sử dụng máy xét nghiệm phục vụ cho các xét nghiệm khác, UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn, tập huấn để đơn vị sử dụng có hiệu quả máy xét nghiệm được trang bị.

Đối với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ kinh phí cho việc gia cố đế bao để đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất lúa vụ 3, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản cụ thể trình UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Sở Tài chính khẩn trương xem xét nguồn tham mưu UBND tỉnh./.

Huỳnh Hậu