Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác tuyên truyền tại huyện An Minh

(13:58 | 28/05/2020)

Ngày 26-5-2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) kiểm tra tại huyện An Minh về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.


Đ/c Lê Hoàng Đảm - Trưởng Đài Truyền thanh huyện An Minh báo cáo với Đoàn kiểm tra

Qua 05 tháng đầu năm 2020, Đài Truyền thanh huyện An Minh đã mở “Chuyên mục tiến tới Đại hội Đảng các cấp”, phát thanh định kỳ hàng tuần vào chiều thứ 5 và sáng thứ 6. Đồng thời, duy trì phát thanh từ 03 đến 05 buổi/ ngày về nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và của Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Covid-19, khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội… Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện đã in nhiều tờ rơi thông tin, tuyên truyền về bệnh Covid-19 và mẫu tờ khai y tế, kịp thời cung cấp đầy đủ nhu cầu các xã, thị trấn để tuyên truyền đến nhân dân tại địa phương. Bên cạnh đó, đã triển khai lắp đặt các pano, băng rôn, cờ phướn dọc theo các trục đường lớn của huyện và trung tâm của các xã, thị trấn để tuyên truyền trực quan về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Sở TT và TT đánh giá cao công tác tuyên truyền của huyện An Minh từ đầu năm đến nay, và yêu cầu Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện trong thời gian tới bên cạnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cần phải chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện sáp nhập 02 đơn vị lại thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện. Sau sáp nhập cần nhanh chóng ổn định tổ chức để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.


Đoàn kiểm tra cụm panô tuyên truyền tại xã Đông Thạnh

Cũng trong ngày 26-5, Sở TT và TT đã kiểm tra công trình thi công 02 cụm pano tuyên truyền tại xã Đông Thạnh và Vân Khánh Đông. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác nhận định đơn vị thi công đã làm không đúng với thiết kế, vì vậy yêu cầu đơn vị thi công phải có văn bản giải trình đồng thời phải khắc phục, chỉnh sửa những chi tiết còn sai sót, nhằm đảm bảo chất lượng công trình./.

Trà Giang