Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Công tác tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông đạt những kết quả tích cực

(10:46 | 20/05/2020)

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân chấp hành các quy tắc khi tham gia giao thông; hướng dẫn kỹ năng cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tuyên truyền các thông điệp: “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình”; “Đã uống rượu, bia không lái xe”…

Tính từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/5/2020 toàn tỉnh xảy ra 08 vụ, chết 06 người, bị thương 04 người. So với tháng 5/2019 (cùng kỳ) số vụ giảm 06 vụ (-06); số người chết giảm 05 người (-05); số người bị thương giảm 01 người (-01).

Lũy kế 5 tháng (từ ngày 15/12/2019 đến 14/5/2020) toàn tỉnh xảy ra 45 vụ, chết 30 người, bị thương 28 người. So với 5 tháng đầu năm 2019, số vụ giảm 17 vụ (-17), bằng -27%; số người chết giảm 13 người (-13), bằng -30,2%; số người bị thương giảm 9 người (-09), bằng -29%.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện Công văn số 659/UBND-KTCN ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân nhất là học sinh, sinh viên chấp hành các quy tắc khi tham gia giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm tiếp tục góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Trà Giang