Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

(09:15 | 20/05/2020)

Sáng 19-5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Ban Chấp hành chi bộ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lâm Văn Sển tái đắc cử Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.


Ban Chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt trước đại hội

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết; 100% đảng viên, quần chúng tiếp thu, xây dựng kế hoạch cá nhân và bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu 100% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, phấn đấu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp mới ít nhất 03 đảng viên; hàng năm, tổ chức ít nhất 01 cuộc sinh hoạt theo chuyên đề; 100% CCVC ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; 100% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử trên hệ thống quản lý và điều hành công việc; thực hiện hiệu quả ít nhất 01 mô hình tập thể và 01 điển hình cá nhân dân vận khéo tại cơ quan; Chi ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức đối thoại với các đoàn thể ít nhất 02 cuộc/năm; các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và tập thể cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”; phấn đấu hàng năm 100% gia đình đảng viên, CCVC đạt chuẩn gia đình văn hoá…

Tin và ảnh: DANH THÀNH