Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang tập trung thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(15:28 | 14/04/2020)

Qua 03 năm thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh Kiên giang đã đạt được kết quả như thế nào và thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện ra sao, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về vấn đề này

PV: Thưa ông, với vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, ông đánh giá gì về kết quả của công tác phát ngôn trên báo chí tỉnh Kiên Giang trong thời gian vừa qua?

Ông Lê Văn Chuyển: Từ khi có Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành thay thế cho Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các sở, ngành, địa phương và toàn xã hội đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được nâng lên. Công tác này từng bước đã cơ bản đi vào nề nếp, chủ động, kịp thời, rõ ràng và chuyên nghiệp hơn. Công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí tương đối kịp thời, nhất là vấn đề nhạy cảm, bức xúc được dư luận quan tâm, góp phần cho thông tin báo chí đạt hiệu quả cao hơn. 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin, như: Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; trung bình hàng tháng cập nhật khoảng hơn 90 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Các cơ quan, địa phương chủ động cung cấp hàng trăm lượt thông tin cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Nội dung thông tin phong phú, bao quát các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà báo tác nghiệp, tiếp cận được nguồn thông tin chính thống. Nhìn chung, thông tin được đăng, phát chính xác, kịp thời, định hướng tốt dư luận xã hội, phản ánh sâu rộng về những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.


Ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

PV: Trên thực tế có rất nhiều cơ quan hành chính cũng như một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc trả lời phát ngôn trên báo chí. Vậy có phải chăng chưa thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ? Ông đánh giá gì về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan này?

Ông Lê Văn Chuyển: Đến thời điểm hiện nay, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm những quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Chẳng hạn về phân công người phát ngôn, kết quả này còn rất khiêm tốn, chỉ có 13/33 cơ quan hành chính cấp tỉnh có người phát ngôn, 06/15 huyện, thành phố có người phát ngôn, 78/145 xã, phường, thị trấn có người phát ngôn. Mặt khác, vẫn còn tình trạng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí; chưa xây dựng quy chế; cung cấp thông tin cho báo chí còn chậm, chưa kịp thời, thiếu thường xuyên... Trong một số trường hợp, việc chậm cung cấp thông tin khiến báo chí khai thác thông tin từ các mạng xã hội, sử dụng thông tin thiếu kiểm chứng hoặc kiểm chứng chưa chặt chẽ.

Hiện tại, chế tài trong phát ngôn và cung cấp thông tin còn thiếu nên việc xử lý rất khó khăn...Tuy nhiên, tới đây chúng tôi sẽ tăng cường theo dõi thông tin. Trường hợp để báo chí, truyền thông phản ánh thông tin mặt trái, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến quá trình quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của tỉnh mà nguyên nhân là do thụ động, chậm xử lý thông tin, không thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì người đứng đầu cơ quan, địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

PV: Như ông vừa trao đổi, trong một số trường hợp, cơ quan hành chính còn chậm cung cấp thông tin khiến báo chí chạy theo mạng xã hội?

Ông Lê Văn Chuyển: Đây là một câu hỏi rất thẳng thắn. Chúng tôi có những đúc kết rút kinh nghiệm về việc này và Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, có trường hợp, chúng ta nắm trước thông tin và hoàn toàn có thể chủ động thông tin, nhưng chính sự chậm trễ của chúng ta đã tạo lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin. Nhưng thách thức lớn hơn chính là cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa nhịp nhàng, chưa đồng bộ và thiếu hiệu quả. Nếu chúng ta thực hiện nhất quán phương châm chủ động, nhạy bén nắm thông tin và kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương kịp thời, đầy đủ; các cơ quan báo chí tỉnh táo thực hiện chặt chẽ quy trình và phê phán mạnh mẽ hơn các điểm yếu của không ít mạng xã hội về khuynh hướng tiêu cực, độ chuẩn xác thấp v.v…, chắc chắn, chúng ta sẽ nắm chắc được quyền chủ động thông tin. Làm được điều đó, chúng ta sẽ lấy lại niềm tin của công chúng đối với báo chí. Đồng thời, cũng góp phần khắc phục hạn chế của cơ quan hành chính nhà nước trong cung cấp thông tin. Tuy nhiên, việc này còn có những vướng mắc nhất định, trong đó có việc cơ quan báo chí và cơ quan hành chí chưa gặp nhau để có sự hiểu biết, chia sẻ nhau.

PV: Theo ông, vì sao lại có hiện tượng cơ quan báo chí và cơ quan hành chính chưa gặp nhau?

Ông Lê Văn Chuyển: Hiện nay, đúng là có hiện tượng này. Đối với cơ quan hành chính nhà nước là do chưa chủ động cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí. Trong một số trường hơp dù thông tin không thuộc diện bị cấm phát ngôn theo quy định nhưng nhiều người phát ngôn và nhiều người được uỷ quyền phát ngôn vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Mặt khác, người phát ngôn đôi lúc nắm không sâu vấn đề, tính chuyên nghiệp, kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin và ứng xử với những vấn đề nảy sinh còn những hạn chế nhất định nên có sự e ngại tiếp xúc với báo chí. Một việc nữa là còn có cơ quan hành chính nhà nước và người phát ngôn các sở, ngành, địa phương chưa phân định rõ, chưa xác định cụ thể giữa trách nhiệm phát ngôn với việc cung cấp thông tin bình thường cho báo chí. Người phát ngôn là nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để công bố thông tin chính thức nhất của cơ quan đó, còn việc khai thác thông tin bình thường và được cung cấp thông tin bình thường đã được Luật Báo chí quy định rất rõ. Đó là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí thông tin trung thực, chính xác đến công chúng.

Về phía các cơ quan báo chí, thật sự mà nói bây giờ có nhiều nơi ngại gặp báo chí lắm. Điều dễ nhận thấy nhất trong thời gian qua tuy chưa nhiều, song vẫn còn hiện tượng phóng viên ngại đi thực tế, đến hiện trường mà lấy thông tin trên mạng xã hội hoặc từ các báo khác mà không kiểm chứng. Một số nhà báo khi được cung cấp thông tin nhưng đưa tin chưa chính xác, thiếu khách quan, sử dụng thông tin một chiều; một số người lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên gây khó khăn, thậm chí dọa dẫm, sách nhiễu cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy trình tác nghiệp, có trường hợp để xảy ra trình trạng cơ quan báo chí hoạt động sai tôn chỉ, mục đích...  Vì vậy, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương né tránh báo chí vì mất lòng tin ở nhà báo, phóng viên. Việc này bản thân các cơ quan báo chí, phóng viên hiểu hơn ai hết. Vấn đề đặt ra là niềm tin, là làm sao tạo mối quan hệ này phải thâm tình, chia sẻ lẫn nhau, vì sự phát triển chung của xã hội.

PV: Vậy theo ông, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện phát ngôn cần phải làm gì để thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Kiên Giang?

Ông Lê Văn Chuyển: Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của Chính phủ. Cụ thể là cử người phát ngôn, xây dựng, thực hiện quy chế và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định.

Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội của cơ quan hành chính nhà nước. Làm tốt là để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân và báo chí, đảm bảo sự công khai, minh bạch hoá thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước và người có trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin chính xác của người dân về mọi mặt đời sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá thông tin, hình ảnh con người, văn hóa, môi trường của địa phương, của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, hóa giải các vấn đề bức thiết từ thực tế cuộc sống đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với những thông tin không đúng sự thật. Bên cạnh đó, còn thể hiện sự văn minh, lịch sự của các cơ quan hành chính góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính vì mục đích phục vụ người dân có hiệu quả hơn./.

PV