Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

PHÁT BIỂU KHAI MẠC Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX của đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

(10:19 | 17/07/2019)

Sáng ngày 17-7-2019, tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang
 

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang;
 

- Kính thưa đồng chí Bùi Đặng Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội;
 

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!
 

- Thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào cử tri trong tỉnh thân mến!
 

     
Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Ảnh: Tây Hồ

 

     Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 13, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội Khoá XIV, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí và quý đại biểu đã đến dự Kỳ họp và xin gửi đến các đồng chí, vị đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp.
 

     Kính thưa quý đại biểu và toàn thể các đồng chí!
 

     Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế đạt khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, lao động, việc làm, an sinh xã hội cũng đạt được những kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường thế giới.
 

     Trong tỉnh, mặc dù còn những khó khăn, hạn chế, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên tình hình cơ bản ổn định và có bước chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt: Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các lĩnh vực phát triển; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và có khả năng đạt và vượt nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 như: Sản lượng lúa, thu ngân sách, thu hút khách du lịch, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn,... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm và đạt được kết quả tích cực; các hoạt động văn hóa, thể thao thực hiện tốt theo kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng.
 

     Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm cũng còn một số hạn chế: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế tuy tăng so cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, làm cho tốc độ tăng trưởng chậm so cùng kỳ. Văn hóa - xã hội trên một số mặt còn hạn chế, việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở còn nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, vệ sinh môi trường nhiều nơi còn bị ô nhiễm; vệ sinh an toàn thực phẩm có mặt chưa tốt. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, khiếu kiện ở một số nơi từng lúc diễn biến phức tạp; tình trạng ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để.
 

     Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế. Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ chưa cao, chưa quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương  từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ.
 

     Thưa các đồng chí và quý đại biểu!
 

     Năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra, đòi hỏi chính quyền các cấp phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.
 

     Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là để hoàn thành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, cụ thể là:
 

     Một, xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 13; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11; Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; các báo cáo hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm.
 

     Hai, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Xem xét các báo cáo về tình hình tài chính - ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư công; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

     Ba, thảo luận các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền địa phương,... trong đó, có những tờ trình rất quan trọng như: Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình quy định chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,…; Tờ trình ban hành một số cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

     Bốn, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp như Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.
 

     Năm, nghe báo cáo giải trình của các sở, ngành; chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

     Sáu, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

     Thưa các đồng chí và quý đại biểu!
 

     Trong gần 02 tháng qua, các nội dung của Kỳ họp này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, các cơ quan trong khối tư pháp và các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nội dung Chương trình làm việc, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là tại Kỳ họp này nội dung nhiều nhưng chỉ tổ chức trong 2 ngày rưỡi, có nhiều báo cáo không trình bày tại Kỳ họp, các tờ trình được trình bày gọn lại theo hướng tóm tắt. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu, nhất là các tài liệu không trình bày tại Hội trường, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần quan trọng vào sự thành công của Kỳ họp.
 

     Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành công tác chuẩn bị thử nghiệm để kỳ họp sau - kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm sẽ chính thức là kỳ họp không giấy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện.
 

     Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

     Xin trân trọng cám ơn./.

Tây Hồ (ghi)