Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông hưởng ứng chương trình Thứ bảy tình nguyện

(14:13 | 19/06/2020)

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, hưởng ứng chương trình Thứ bảy tình nguyện do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động. Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã vận động đoàn viên triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các đoàn viên thanh niên, là các kỹ sư công nghệ thông tin ra quân tình nguyện làm việc ngày thứ 7 tuần cuối các tháng để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của các cơ quan nhà nước tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh Kiên Giang. Đây là nơi xử lý tập trung các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung cho toàn tỉnh. Nhằm vận hành thông suốt, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang. Nhất là, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp như Cổng/ Trang thông tin điện tử, Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang...


Đoàn viên thực hiện bảo dưỡng máy tính tại Phòng Đào tạo tập huấn – Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Ngoài ra, đoàn viên Chi đoàn Sở TTTT còn tình nguyện thực hiện duy tu, bảo trì các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh./.

Tin và Ảnh Q.Khánh