Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019

(08:42 | 20/06/2019)

Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện các quy định về nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 13-6-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 731/UBND-VHXH gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nội dung như: Việc thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính nhà nước, tinh giản biên chế; công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 


Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở

 

Gắn chặt công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” với phương châm “chân tình, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong văn hóa công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp./.

 

Tin, ảnh: Trần Dân