Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên

(16:01 | 10/09/2018)

Ngày 06-9-2018, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự tập huấn có hơn 150 học viên đến từ các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2018

 

     Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày: Ngày 06 và 07-9-2018. Thông qua lớp tập huấn các học viên sẽ được triển khai, quán triệt các văn bản quy định quản lý nhà nước về thanh niên; chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chuyên trách làm công tác thanh niên; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như giám sát các hoạt động truyền thông, quảng cáo và trò chơi điện tử trực tuyến có ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên./.

 

Tin và Ảnh: Quốc Khánh