Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thanh tra - Kiểm tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước

(09:15 | 05/06/2020)

Ngày 04-6-2020, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trả trước. Tham dự Hội nghị (tại Hà Nội) có sự tham gia của Phó Chánh Thanh tra Bộ TTTT Đỗ Hữu Trí chủ trì hội nghị, đại diện Cục Viễn thông, Vụ pháp Chế (Bộ TTTT), đại diện các bộ ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp viễn thông và 63 điểm cầu Sở TTTT các tỉnh, thành phố kết nối trực tuyến với điểm cầu Thanh tra Bộ TTTT.


Thanh tra Bộ TTTT chủ trì hội nghị trực tuyến (ảnh tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Kiên Giang)

Theo báo cáo tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, tổng số thuê bao trên mạng của 05 doanh nghiệp viễn thông là 129.855.227 thuê bao (trong đó, VNPT có 31.772.194 thuê bao, Viettel có 67.426.866 thuê bao; MobiFone có 26.020.172 thuê bao; Vietnamobile có 4.406.018 thuê bao; Gtel có 229.977 thuê bao). Các Sở TTTT đã tiến hành thanh tra tại 140 chi nhánh trực thuộc của 05 doanh nghiệp viễn thông và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

Thanh tra Bộ TTTT chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và Cục An ninh Thông tin và Truyền thông (Bộ Công an) tiến hành thanh tra tại Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty viễn thông MobiFone. Sở TTTT thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần viễn thông Vietnamobile và Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu. Các Sở TTTT đã xử phạt 12 chi nhánh với tổng số tiền là 190.300.000 đồng; xử phạt 21 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông với tổng số tiền là 226.950.000 đồng (tổng 417.250.000 đồng). Thanh tra Bộ TTTT đã phối hợp với Cục Viễn thông xử phạt 04 doanh nghiệp (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty MobiFone, Công ty Vietnamobile) mỗi doanh nghiệp 90 triệu đồng (tổng tiền xử phạt của đợt thanh tra diện rộng là 777.250.000 đồng). Đồng thời, tịch thu 6.900 SIM đã được đăng ký thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ.

Qua đợt thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ thuê bao di động trả trước. Qua đó, các doanh nghiệp đã nâng cao trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại các địa phương./.

Hồng Chí