Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thanh tra - Kiểm tra

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra, giám sát chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại tỉnh Kiên Giang

(10:12 | 14/11/2019)

Ngày 11-11-2019, Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang kiểm tra, giám sát chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2019 tại các đơn vị: Viễn thông Kiên Giang, Viettel Kiên Giang, MobiFone tỉnh Kiên Giang, Bưu điện tỉnh Kiên Giang và Đài Thông tin Duyên hải Kiên Giang.


Đoàn kiểm tra, giám sát chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích làm việc với các doanh nghiệp viễn thông
tại Sở Thông tin và Truyền thông

 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 về chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đối với các đơn vị được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: Viễn thông Kiên Giang, Viettel Kiên Giang, MobiFone tỉnh Kiên Giang, Bưu điện tỉnh Kiên Giang và Đài Thông tin Duyên hải Kiên Giang. Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Việc hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích quý IV năm 2018, quý I, Quý II và Quý III năm 2019; kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ đối tượng thụ hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích năm 2017, năm 2018,…
 

Hồng Chí