Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

(10:46 | 28/02/2020)

Ngày 06-02-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.


Thường xuyên tập huấn tuyên truyền phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới

Theo đó, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt. Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chính công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Coi trọng công tác cai nghiện tập trung và cai nghiện tại cộng đồng, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để hình thành các đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và gây ra các vụ phạm tội hình sự khác.

Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Củng cố lực lượng chuyên trách đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới; tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, nhất là các nước có chung đường biên giới trên bộ, trên biển, phối hợp hành động chung để giải quyết vấn đề ma túy; thực hiện nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy.

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung triệt xóa các tổ các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nội địa, biên giới, biển đảo. Tổ chức kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ bên ngoài thẩm lậu vào trong tỉnh. Không để tái trồng cây có chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số người nghiện ma túy mới. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn và lành mạnh./.

Bích Dân