Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

(08:38 | 05/07/2019)

Ngày 25-6-2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 789/UBND-KTCN về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.


Chủ động di dời các hộ dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ, rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh; tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và đang xảy ra sạt lở. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ chức đánh giá, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp áp dụng cho từng dự án xử lý sạt lỡ bờ sông, bờ biển. Thống kê, tổng hợp các vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển; báo cáo và đề xuất UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp thực hiện quan trắc, đánh giá ổn định và hiệu quả công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển, đặc biệt là công trình sử dụng vốn hỗ trợ của Trung ương tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây nhà ở, công trình không phép hoặc sai phép ở bờ, lòng, sông, kênh, rạch. Theo dõi, rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển và tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và đang xảy ra sạt lở trên địa bàn. Tổ chức quan trắc tại những khu vực đang có diễn biến sạt lở để làm cơ sở đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. Chủ động di dời các hộ dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ dân đã có kế hoạch di dời. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về phòng, chống và các biện pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển cho mọi người dân và các tổ chức biết, chủ động phòng tránh./.

 

Tin và ảnh: Huyền Linh