Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường đấu tranh phòng, ngừa với tội phạm “tín dụng đen”

(08:36 | 05/07/2019)

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Ngày 24-6-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 780/UBND-NCPC yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm Chỉ số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong các hoạt động tín dụng. 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội mở đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông tin rộng rãi, kịp thời về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để mọi người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan (Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hành Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) tùy theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Riêng Công an tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nắm chắc tình hình hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch đấu tranh triệt phá. Tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở nhiều lần vi phạm; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung./.

 

Tin: Hường Nhan