Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch sắp xếp cơ quan báo chí

(21:41 | 06/06/2019)

   Ngày 4-6-2019, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành kế hoạch "Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025"…

   Theo đó, tổ chức trung ương có cơ quan báo chí nằm trong diện sắp xếp phải có đề án thực hiện theo quy hoạch, gửi Bộ trước ngày 31-7. Trước 30-9, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí có hồ sơ đề nghị Bộ cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

 

   Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đề án sắp xếp còn tối đa ba cơ quan báo chí trước 31-12. Đến 30-6-2020, cơ quan này phải có hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.
 

   Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp có cơ quan báo muốn chuyển cơ quan chủ quản sang các bộ, cơ quan ngang bộ thì phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý bằng văn bản. Chậm nhất ngày 30/9, cơ quan chủ quản có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển cơ quan chủ quản mới.
 

   Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí diện sắp xếp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề án trước ngày 31-12. Đến 30-6-2020, cơ quan chủ quản của các báo trên gửi hồ sơ, thủ tục để cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.
 

   Kế hoạch cũng nêu, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước năm 2020 và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi được phê duyệt.
 

   Với các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu có đề án sắp xếp và báo cáo trước ngày 31-12. Trong đó, Hà Nội, TP HCM theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo (không tính cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo). Chậm nhất đến 30-6-2020, cơ quan chủ quản có hồ sơ đề nghị cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.
 

   Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch, tránh tình trạng "báo hóa" tạp chí. Các tổ chức trung ương rà soát tôn chỉ, mục đích của tạp chí trước ngày 30-9, có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. 
 

   Bộ sẽ đình bản hoặc thu hồi giấy phép hoạt động với các cơ quan báo chí không tuân thủ thời hạn hoàn thành việc sắp xếp theo "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025".
 

   Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Thủ tướng phê duyệt vào tháng 4/2019, mỗi bộ, cơ quan ngang bộ có một báo in và một tạp chí in. Các bộ, ngành nếu tiếp nhận cơ quan báo thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, đến hết năm 2020 được có tối đa hai cơ quan báo; đến năm 2025 chỉ có một báo in và một tạp chí in theo đúng quy hoạch.
 

   Mỗi tỉnh, thành có một báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, một tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Tổ chức chính trị - xã hội trung ương có một báo in và một tạp chí in. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có một báo in trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có một báo in và một tạp chí in. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có một cơ quan tạp chí in.
 

   Đến hết năm 2020, Trung ương Đoàn được có tối đa ba cơ quan báo in, đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch (còn một cơ quan).

Theo VnExpress