Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo truyền thông, quảng bá tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025

(15:38 | 27/11/2018)

Ngày 26-11, tại Hội trường Viễn thông Kiên Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức Hội thảo truyền thông, quảng bá tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

      Hội thảo đã thông qua tóm tắt dự thảo Đề án “Truyền thông, quảng bá tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025”, trong đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đối với việc xây dựng hình ảnh tỉnh Kiên Giang; xây dựng và truyền thông, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng có thế mạnh của tỉnh Kiên Giang. Tập trung đẩy mạnh truyền thông theo từng giai đoạn như: Giai đoạn 2018-2020 giới thiệu và tăng cường công tác truyền thông, quảng bá về Kiên Giang nhằm định hướng dư luận và tạo hiệu ứng tích cực phát triển của tỉnh; giai đoạn 2021-2025 là nâng cao các chỉ số về điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đứng vị trí từ thứ 10 đến 15 trên cả nước; chú trọng phát triển Kiên Giang là điểm đến lý tưởng với khách du lịch, đặc biệt là du lịch biển.


     Đề án cũng đề ra chiến lược truyền thông với những nội dung tuyên truyền trọng điểm như: Tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các giải pháp sáng tạo của Đảng và chính quyền tỉnh Kiên Giang nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; tiềm năng, thế mạnh, truyền thống văn hóa, con người Kiên Giang, các sản phẩm đặc trưng, môi trường sống an toàn, thân thiện; thông tin thu hút vốn đầu tư; đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương trong tỉnh…

 


Quang cảnh Hội thảo ngày 26 - 11

 

     Tai hội thảo, các đại biểu thống nhất cao Đề án “Truyền thông, quảng bá tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025”, đây là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu xoay quanh về hình thức trình bày đề án; nội dung đề án cần nêu rõ nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị liên quan và kinh phí triển khai thực hiện…


     Phát biểu tại Hội thảo, ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Đề án truyền thông, quảng bá tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 trong tháng 12-2018 trình Ủy ban nhân tỉnh sớm ban hành triển khai thực hiện./.

 

Tin và ảnh: Tuệ Lâm - Theo kiengiang.gov.vn 28/11/2018 16:24