Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Xem với cỡ chữAA

Khảo sát mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông năm 2020

(14:44 | 30/06/2020)

Ngày 29/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 446/STTTT-VTCNTT về việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các biểu mẫu khảo sát tại nội dụng của Công văn số 446/STTTT-VTCNTT để các đơn vị phối hợp thực hiện.

Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cong van de nghi ho tro cung cap so lieu ICT Index.doc