Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước

(10:50 | 05/11/2019)

Xem chi tiết nội dung tài liệu trong tập tin đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Tai lieu huong dan ATTT.pdf