Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Xem với cỡ chữAA

Mẫu phiếu khảo sát số liệu phục vụ báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông năm 2019

(16:50 | 15/07/2019)

Tải mẫu trong file đính kèm bên dưới

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Khao sat ICT Index 2019.rar