Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Xem với cỡ chữAA

Thông báo cấp chứng thư số sử dụng trong giao dịch điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với các cơ quan trên địa bàn tỉnh lần 2, năm 2019

(15:06 | 11/07/2019)

Tải bộ tài liệu Chứng thư số đính kèm bên dưới

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Chung thu so.rar