Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Cung cấp dịch vụ Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà

(09:39 | 04/05/2018)

  Ngày 27/3/2018, Bưu điện tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 13/QĐ-BĐKG về việc cung cấp dịch vụ Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà.

   Theo đó, thực hiện Công văn số 3408/BĐVN-TCBC-DVBC-TCKT-CNTT ngày 11/8/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Bưu điện tỉnh Kiên Giang thực hiện cung cấp dịch vụ Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà từ ngày 04/4/2018. Phí tiếp nhận tại nhà là 15.000 đồng/hồ sơ (mức cước đã bao gồm VAT) được thực hiện theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

T. Long