Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(09:34 | 30/06/2018)

1. Quyết định số 478/QĐ-UBND, ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2. Công văn gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

3. Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 155-STTTT-BCVT.pdf; 478_QD-UBND_05032018.pdf; 478-QD-UBND-De_cuong_05032018.pdf; Quy_hoach_HTVTTD_Kien_Giang_2932018.pdf