Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Từ ngày 01-5, giá cước gọi thoại giữa hai nhà mạng thông tin di động giảm 20 phần trăm

(09:30 | 19/03/2018)

   Theo quy định Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT, ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT), từ ngày 01/5/2018, giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động sẽ là 400 - 440 đồng/phút thay vì 500 - 550 đồng/phút (Thông tư số 33/2009/TT-BTTTT, ngày 19/11/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Như vậy, mức giá cước mới giảm đến 20%.

 

Nhân viên nhà mạng thông tin di động tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông

 

     Cụ thể, Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT quy định từ ngày 01/5/2018, giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động kết nối trực tiếp với nhau như sau:

 

     Mạng thông tin di động khởi phát cuộc gọi (thực hiện cuộc gọi đi) trả cho mạng thông tin di động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel Telecom) với giá cước kết nối là 400 đồng/phút.

 

     Mạng thông tin di động khởi phát cuộc gọi (thực hiện cuộc gọi đi) trả cho mạng thông tin di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty viễn thông MobiFone (MobiFone), Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile (Vietnamobile), Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu (Gtel mobile) với giá cước kết nối là 440 đồng/phút.

 

     Ngoài ra, Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT cũng quy định cụ thể về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng điện thoại cố định nội hạt vào mạng thông tin di động với giá cước là 320 đồng/phút.

 

     Các mức giá cước kết nối theo Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước và mức giá cước kết nối này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng./.

D.K