Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Huyện Gò Quao: Tổ chức Hội nghị triển khai quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(13:49 | 19/06/2018)

Ngày 23-3, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Quao tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho các đồng chí cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin của 11/11 xã, thị trấn và đại diện 42 chủ điểm kinh doanh dịch vụ truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Nghiêm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm chủ trì.

Theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định rõ, đối với các tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận phải đáp ứng các điều kiện: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; địa điểm cung cấp trò chơi điện tử có chiều dài đường bộ ngắn nhất tính từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp trò chơi điện tử cách cổng chính hoặc cổng phụ của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên; bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy… Riêng diện tích phòng máy của điểm cung cấp trò chơi điện tử đối với địa bàn huyện Gò Quao được quy định, cụ thể như sau: Tổng diện tích các phòng máy tối thiểu đạt 40 m2 tại địa bàn thị trấn Gò Quao; đối với các xã còn lại tổng diện tích các phòng máy tối thiểu đạt 30 m2

Đối với Phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận.

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh là căn cứ pháp lý để Ủy ban nhân dân huyện, các điểm truy nhập Internet, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Quân - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Quao