Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành: Triển khai Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

(13:48 | 19/06/2018)

Sáng ngày 11-3, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Giang Thành, tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 12-02-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quang Thái - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, các chủ điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và 05 cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, nêu rõ các nội dung về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (giấy chứng nhận) khi các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận.

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh là căn cứ pháp lý để Ủy ban nhân dân huyện, các điểm truy nhập Internet, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Giang Thành./.

Hải Yến - Phòng VH&TT huyện Giang Thành