Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Biểu mẫu báo cáo thống kê theo QĐ 2327/QĐ-UBND của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực viễn thông

(09:43 | 14/04/2020)

Biểu mẫu báo cáo thống kê theo QĐ 2327/QĐ-UBND của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực viễn thông.

Tải biểu mẫu được đính kèm tin này (chỉ cần tải 1 trong 3)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cac Mau BC thong_ke_so_lieu_uoc_Quy_nam_So_TTTT (UBND tinh).rar; Cac Mau BC thong_ke_so_lieu_uoc_Quy_nam_So_TTTT (UBND tinh).xls; Cac Mau BC thong_ke_so_lieu_uoc_Quy_nam_So_TTTT (UBND tinh).zip