Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(18:26 | 05/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2991-QD-UBND_28122018.pdf; PL-Ban do hien trang HTVTTD Kien Giang_28122018.pdf; PL-Ban do Quy hoach HTVTTD Kien Giang_28122018.pdf; Quy_hoach_HTKTVTTD-2991QD-UBND_28122018_1.pdf