Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh, bổ sung mã Bưu chính Quốc gia

(15:52 | 26/12/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 573/NQ-UBTUQH14 ngày 11/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

        Ngày 08/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1820/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia đối với phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

 

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính
tương đương cũ

Tên quận, huyện và đơn vị
hành chính tương đương mới

Mã bưu chính

TỈNH KIÊN GIANG

TỈNH KIÊN GIANG

91

THI XÃ HÀ TIÊN

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

 

BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên

BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên

91500

Thị ủy

Thành ủy

91501

Xã Mỹ Đức

Phường Mỹ Đức

91508

        

        Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Mã bưu chính mới có cấu trúc 5 ký tự (mã bưu chính cũ là 6 ký tự)./.

Thời Thế