Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện chuyển đổi mã mạng

(09:45 | 27/07/2018)

   Hiện nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều loại hình dịch vụ viễn thông ra đời như các dịch vụ 2G, 3G, đến 4G, kết nối Internet vạn vật (IoT)… để đáp ứng xu thế phát triển lâu dài cho thị trường viễn thông và phát triển của nền kinh tế nhằm phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quy hoạch kho số viễn thông kèm theo Thông tư số: 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014, trong đó điều chỉnh quy hoạch mã vùng và quy hoạch mã mạng.

Thời Thế