Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

(08:00 | 16/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 09-2018-TT-BTTTT_201808090415071170.pdf